• Đăng ký tên miền
  Đăng ký tên miền Cập nhật: (38:57:03 - 30/03/2016) Lượt xem: 6656 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  TAMLAN.VN là đối tác chính thức của Goodady không chỉ cung cấp các tên miền quốc tế thông dụng như .COM, .NET . Ngoài ra khi đăng ký tên miền tại BIN.VN bạn sẽ được sử dụng các dịch vụ tiện ích miễn phí đối với tên miền của bạn trong suốt thời gian sử dụng.

 • Bảng Giá
  Bảng Giá Cập nhật: (17:40:07 - 20/03/2015) Lượt xem: 3526 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Bảng giá tên miền - Phí đăng ký tên miền

 • Quy định về tên miền là gì?
  Quy định về tên miền là gì? Cập nhật: (37:50:06 - 20/03/2015) Lượt xem: 835 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

 • Tên miền quốc gia cấp cao nhất
  Tên miền quốc gia cấp cao nhất Cập nhật: (44:52:03 - 20/03/2015) Lượt xem: 919 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  (Tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc.

 • Quy định chuyển tên miền tại TAM LAN như thế nào?
  Quy định chuyển tên miền tại TAM LAN như thế nào? Cập nhật: (53:44:03 - 20/03/2015) Lượt xem: 814 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Quy định chuyển tên miền tại bin điều kiện để transfer Tên miền phải được unlock. Bạn có Auth-info code

 • Qui tắc chọn tên miền
  Qui tắc chọn tên miền Cập nhật: (11:19:12 - 17/09/2015) Lượt xem: 1190 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Mặc dù một tên miền ngắn thì rất khó đăng ký hiện nay (tất cả tên miền .com, .net, .org có ít hơn 4 ký tự đều đã được đăng ký hết ), nhưng trừ khi bạn muốn tên miền là tên đầy đủ của công ty bạn, bạn nên chọn tên miền ngắn nhất có thể được ( msn.com, hp.com, ...).

 • Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền?
  Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền? Cập nhật: (52:25:03 - 20/03/2015) Lượt xem: 796 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đăng ký nhiều hơn một tên miền, bạn có quyền ý tưởng. Đăng ký và sử dụng nhiều tên miền là tên lớn để xây dựng doanh nghiệp của bạn và có thể giúp bạn tạo ra một nhận dạng năng động trực tuyến.

 • Các loại tên miền
  Các loại tên miền Cập nhật: (45:19:03 - 20/03/2015) Lượt xem: 772 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Tên miền quốc tế, Tên miền quốc gia Việt Nam

 • DNS là gì?
  DNS là gì? Cập nhật: (06:59:02 - 11/04/2015) Lượt xem: 1374 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  DNS (Domain Name System) là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.

 • Tên miền là gì?
  Tên miền là gì? Cập nhật: (30:55:02 - 11/04/2015) Lượt xem: 1496 Lượt đăng ký dịch vụ: 60

  Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số.

Positive SSL