Chọn gói dịch vụ
Email chuyên nghiệp, bộ nhớ trực tuyến, cuộc họp video và các công cụ kinh doanh khác để chuyển đổi cách thức bạn làm việc
 

Báo giá gọi: 0909 211 073

 

Google Apps for Work

Google Apps Unlimited (Google Apps for work cộng thêm)

55.000 VNĐ / THÁNG (miễn phí 1 domain) 199.000 VNĐ / THÁNG (miễn phí 1 domain)
Địa chỉ email doanh nghiệp (name@yourcompany.com) Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Cuộc gọi điện video và thoại Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
Lịch trực tuyến được tích hợp Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
30GB bộ nhớ trực tuyến để đồng bộ hóa và chia sẻ tệp Google Vault cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
Dễ dàng tạo trang web dự án Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
Kiểm soát quản trị và bảo mật Đặt chính sách lưu giữ thư
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến

 

Positive SSL