Chính sách dành cho đại lý hosting tại TAM LAN
 
 
1. Đối tượng
 
   +  Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thiết kế Website hoặc có nhu cầu bán gói dịch vụ Hosting.
   +  5 hosting tại TAMLAN hoặc tổng giá trị host tại TAMLAN đạt > 2,500,000
   +  Bắt đầu từ hosting thứ 6 sẽ được hưởng chiết khấu theo bảng bên dưới
 Trong vòng 30 ngày ( kể từ ngày mua hosting đầu tiên) nếu đạt được điều kiện thì sẽ được chiết khấu đối với các host đã đăng ký
 
 
2. Hình thức làm đại lý
 
     +  Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu làm đại lý điền thông tin vào phiếu đăng ký làm đại lý và gửi đến TAMLAN.
     +  TAMLAN sẽ xem xét, bàn bạc và hai bên ký kết hợp đồng nguyên tắc dựa trên lợi ích và nhiệm vụ của đôi bên.
 
3. Mức chiết khấu
 
    -  25% khi trở thành đại lý của TAMLAN
   -  30% nếu tổng chi phí hosting hằng tháng của đại lý đạt 3,000,000
   -  35% nếu tổng chi phí hosting hằng tháng của đại lý đạt 5,000,000 trở lên
 
4. Hình thức thanh toán
 
    Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển khoản cho quý Đại lý vào mỗi cuối tháng.
 
Positive SSL